side-area-logo

Niklas Lindqvist

PARTNER
Niklas Lindqvist
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Vem är jag
Hur ser en dag ut för dig i ditt nuvarande uppdrag?
- Krav- & lösningsdiskussioner samt leverantörsmöten.

Vilken trend de närmsta 5 åren tror du kommer ha störst påverkan på din bransch eller kompetensområde?
- Insikten att möjligheten till innovation är viktigare för verksamhet/marknad än att följa en enskild leverantörs "standard".

Vad motiverar dig i dina uppdrag?
- Ansvar.

Hur tror du din nuvarande uppdragsgivare skulle beskriva dig?
- Driven och ansvarstagande.

Bästa beslutet du har gjort senaste året?
- Att utmana gamla sanningar.

Vad var det senaste du krafsade ner på ett papper?
- En lagerlösning för butikspåfyllnad
Erfarenhet